Registar dokumenata

Tablica važećih dokumenata Općinskog vijeća i načelnika.

DatumNaziv dokumentaOpisDonešeno
2.8.2018.Zaključak o oslobođenju komunalnog doprinosa - KodžomanKomunalni doprinos10. sjednica
25.7.2018.Odluka - suglasnost vrtićVrtić, Projekt izgradnja vrtića10. sjednica
25.7.2018.Odluka - suglasnost o izgradnji vatrogasnog domaDVD, Projekt izgradnja vatrogasnog doma10. sjednica
18.7.2018.Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Općine GarčinZaštita osobnih podatakaNačelnik
16.7.2018.Prilog uz Odluku - vrtićVrtić, Projekt izgradnja vrtića10. sjednica
16.7.2018.Prilog uz Odluku o izgradnji vatrogasnog domaDVD, Projekt izgradnja vatrogasnog doma10. sjednica
8.6.2018.Odluka o ukidanju mjesnih odbora, 08.06.2018Mjesni odbori9. sjednica
8.6.2018.Poslovnik Općinskog vijećaPoslovnik9. sjednica
8.6.2018.Odluka o usvajanju Programa raspolaganja PZ uv vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine GarčinPoljoprivredno zemljište9. sjednica
8.6.2018.Odluka o provođenju zajedničkog postupka davanja koncesije za prikupljanje komunalnog otpadaKoncesija, komunalni otpad9. sjednica
8.6.2018.Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provođenje zajedničkog postupka davanja koncesije za komunalni otpadKoncesija, komunalni otpad9. sjednica
7.5.2118

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Garčin u 2017. godini

Poljoprivredno zemljište8. sjednica
7.5.2018

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 2018-2020. godine

Civilna zaštita8. sjednica
7.5.2018

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Garčin, 2017.

Civilna zaštita8. sjednica
7.5.2018

Odluka o usvajanju Izvješća povjerenstva za popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Garčin sa stanjem 31.12.2017.g.

Inventura8. sjednica
7.5.2018

Zaključak o Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Garčin za 2017. godinu

Plan gospodarenja otpadom8. sjednica
7.5.2018

Odluka o visini minimalnih zakupnina za uporabu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta

Neizgrađeno zemljište, javne površineNačelnik
7.5.2018

IZVJEŠĆE o primjeni propisanih agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Garčin u 2017. godini

Poljoprivreda, uređivanje, rudine8. sjednica
4.4.2018

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Garčin za 2017. godinu

Gospodarenje otpadomNačelnik
23.3.2018

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - na području Općine Garčin za 2018. godinu

Civilna zaštitaNačelnik
16.2.2018

Odluka ministarstvu zaštite okoliša i energetike

Prerada i obrada drva Đaković, Trnjani
8.2.2018

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Kućni ljubimci, životinje7. sjednica
8.2.2018

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnika 1.1.2017 - 31.12.2017

Načelnik7. sjednica
29.1.2018

Izmjena i dopuna odluke o socijalnoj skrbi

Socijalna skrb6. sjednica
29.1.2018

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odluka6. sjednica
29.1.2018.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Komunalni otpad, zaštita okoliša6. sjednica
29.1.2018

Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova

Povjerenstvo, ravnopravnost spolova6. sjednica
12.1.2018

IZVJEŠĆE o utrošku prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području općine Garčin u 2017. godini.

Poljoprivredno zemljišteNačelnik
8.1.2018.

Plan prijema u službu, 2018. godina

ZapošljavanjeNačelnik
15.12.2017.

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Vijeću Općine Garčin za 2018. godinu

Političke stranke, financiranje5. sjednica
15.12.2017.

Izmjena i dopuna odluke o koncesiji za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada za 2018.

Runolist Vrpolje, komunalni otpad5. sjednica
15.12.2017.

Godišnji plan davanja koncesija za 2018. godinu

Koncesije5. sjednica
15.12.2017.

Izmjena i dopuna Odluke o porezima Općine Garčin

Porezi5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o popisu imovine i imenovanju povjerenstva za 2017 godinu.doc

Popis imovine
15.12.2017.

Izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Vijeću Općine Garčin

Političke stranke, financiranje5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o upisu statusa nerazvrstane ceste Put Veliko polje, Trnjani

Nerazvrstane ceste, kčbr. 9285. sjednica
15.12.2017.

Odluka o upisu statusa nerazvrstane ceste - Grobljanska ulica, kčbr 1868/1, 1868/3

Nerazvrstane ceste5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o imenovanju ulice Kovačevac, Trnjani

Ulice5. sjednica
9.11.2017.

Odluka o postupku i ustrojavanju analitičke evidencije nerazvrstanih cesta u Općini Garčin

Nerazvrstane ceste25. sjednica
6.10.2017.

Odluka o usvajanju strategije razvoja urbanog područja Slavonskog Broda

Urbano područje, Strategija razvoja4 sjednica
25.9.2017.

Odluka o izradi Strateškog plana razvoja poljoprivrede na području Općine Garčin

Poljoprivreda, strateški plan3. sjednica
25.9.2017.

Odluka o ustupanju nekretnina - Svjetlana Štefanec

Nekretnine3. sjednica
25.9.2017.

Odluka o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste, neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

Nerazvrstane ceste3. sjednica
25.9.2017.

Izvješće o radu načelnika

Načelnik, Izvješće o radu3. sjednica
25.9.2017.

Odluka o ustupanju nekretnina - Ivana Rosnaky

Nekretnine3. sjednica
25.9.2017.

Zaključak o usvajanju izvješća načelnika o radu

Načelnik, Izvješće o radu3. sjednica
13.7.2017.

Odluka o izradi Strateškog razvojnog plana turizma Općine Garčin za razdoblje 2018. - 2022. godine

Turizam, strateški plan2. sjednica
13.7.2017.

Odluka o porezima Općine Garčin

Lokalni porezi2. sjednica
13.7.2017.

Izmjena i dopuna odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade

Grobna naknada2. sjednica
13.7.2017.

Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Garčin

Elementarna nepogoda, povjerenstvo2. sjednica
13.7.2017.

Odluka o naknadi troškova članovima tijela Općine Garčin

Naknade, članovi tijela2. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća

Izbor Općinskog vijeća1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva

Mandatno povjerenstvo1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća

Izbor Općinskog vijeća1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru II. potpredsjednika Općinskog Vijeća

Izbor Općinskog vijeća1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Garčin i potvrđivanje mandata izabranim članovima

Lokalni izbori1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru predsjednika i članova odbora za izbor i imenovanja

Odbor za izbor i imenovanja1. sjednica
11.4.2017.

Odluka o zamjeni nekretnine - Ratimir Santić

Zamjena nekretnina, kčbr 1868/2, 983/629. sjednica
11.4.2017.

O UPISU STATUSA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE GARČIN,

 KAO JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI – NEOTUĐIVOG VLASNIŠTVO OPĆINE GARČIN


Nerazvrstane ceste, Blok Zadubravlje29. sjednica
11.4.2017.

Odluka o zamjeni nekretnina - OG Santić

OG Santić
11.4.2017.

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja

Otpis potraživanja
11.4.2017.

Odluka o imenovanju ulica u k.o. Klokočevik

Nazivi ulica
11.4.2017.

Odluka o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste - neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

kčbr 983/6, Nerazvrstane ceste
11.4.2017.

Odluka o upisu statusa nerazvrstanih cesta na području Općine Garčin, kao javnog dobra u općoj uporabi - neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

Zadubravlje, Nerazvrstane ceste
11.4.2017.

Odluka o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste - neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

Nerazvrstane ceste29. sjednica
11.4.2017.

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja

Otpis, nenaplativa potraživanja29. sjednica
11.4.2017.

Imenovanje "Grobljanske ulice" u k.o. Klokočevik

Klokočevik, nerazvrstane ceste29. sjednica
15.3.2017.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2016. godine

Rezultat poslovanja28. sjednica
15.3.2017.

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Garčin

Prijevoz pokojnika28. sjednica
15.3.2017.

Odluka o usvajanju izvješća inventurne komisije 2016.

Inventura28. sjednica
15.3.2017.

Izvješće o provedbi plana razvojnih programa 2016.

Plan razvojnih programa28. sjednica
15.2.2017.

Odluka o odobrenju povećanja cijena komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada

Runolist, Komunalni otpad27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o financiranju političkih stranaka iz sastava Općinskog vijeća za 2017.

Financiranje stranaka27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o utrošku prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2016.g.

Poljoprivredno zemljište, prenamjena27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području Općine Garčin za 2016.g.

Kapitalna i dodatna ulaganja27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Garčin za 2016.g.

Javne potrebe i školstvo27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o radu trgovačkog društva Garčin d.o.o. u 2016.g.

Garčin d.o.o., Godišnje izvješće, komunalno poduzeće27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o ostvarenju Programa vatrogastva i zaštite od požara i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Garčin za 2016.g.

Vatrogastvo, civilna zaštita27. sjednica
15.2.2017.

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite za period 2017.-2019.

Civilna zaštita27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016.g.

Gospodarenje otpadom27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o realizaciji Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Garčin za 2016.g.Komunalna infrastruktura27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o produženju koncesije za odvoz glomaznog otpada - Runolist Vrpolje

Runolist, Vrpolje, glomazni otpad27. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Sapci

Nerazvrstane ceste27. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Garčin

Nerazvrstane ceste27. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Selna

Nerazvrstane ceste27. sjednica
15.2.2017

Upis nerazvrstanih cesta Put Sodol

Nerazvrstane ceste27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o promjeni granice k.o. Trnjani i k.o. Selna

Promjena granice27. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Trnjani

Nerazvrstane ceste27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Garčin u 2016.g.

Komunalna infrastruktura27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016.g.

Poljoprivredno zemljište, zakup27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja vatrogasnog doma"

Vatrogasni dom, DVD27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja dječjeg vrtića"

Dječji vrtić27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja nogometnog i malonogometnog igrališta, tribina s nadstrešnicom i parkirališta u naselju Sapci"

Nogometno igralište, Sapci27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja oborinske kanalizacije"

Kanalizacija27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o radu načelnika Općine Garčin za srpanj-prosinac 2016.g.

Rad načelnika27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja pješačkih staza"

Izgradnja pješačkih staza27. sjednica
2017.

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

Zahtjev, Novčana pomoć
14.12.2016.

Godišnji plan davanja koncesija 2017.

Koncesije26. sjednica
14.12.2016.

Prijedlog za dodjelu županijskih javnih priznanja

Županijska priznanja26. sjednica
9.11.2016.

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Civilna zaštita25. sjednica
9.11.2016.

Zaključak o otpisu nepodmirenih obveza - Ciglana Brod

Ciglana Brod, otpis25. sjednica
9.11.2016.

Odluka o imenovanju ulica na području Općine Garčin

Imenovanje ulica25. sjednica
24.8.2016.

Opći uvjeti za korisnike grobnih mjesta i izvođače radova

Groblja24. sjednica
24.8.2016.

Odluka o komunalnom redu 2016.

Komunalni red24. sjednica
20.6.2016.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude po provedenom natječaju - prodaja zemljišta u poslovnoj zoni Zadubravlje

Zadubravlje, Rubinia23. sjednica
15.1.2016.

Plan zapošljavanja 2016.

Zapošljavanje
2016.

Plan normativnih aktivnosti za 2016. godinu.

Normativne aktivnosti
2016.

Godišnji plan davanja koncesija 2016.

Koncesije, Godišnji plan
12.3.2015.

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka, Socijalna skrb
2012.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Ugovori, procedura

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad

Zahtjev, Novčana pomoć, novorođenčad