Plan gospodarenja otpadom

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i članka  47. Statuta Općine Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 09/09 i 5/13), Općinski načelnik dana 9. siječnja 2017. daje na uvid Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Gačin. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Garčin objavljuje se radi pribavljanja mišljenja prijedloga i […]