Poziv na dostavu ponuda za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Garčin

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Garčin – KLASA: 022-01/18-01/57, URBROJ: 2178/06-03-18-1 od 4. lipnja 2018. i Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave – KLASA: 302-02/18-01/1, URBROJ: 2178/06-03-18-1 od 25. rujna 2018., Općina Garčin objavljuje POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za izradu Strateškog razvojnog programa Općine  za razdoblje 2019. do 2023. […]