JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15, 37/2021) i članka 43. Statuta Općine Garčin (”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 4/2021) Načelnik Općine Garčin Mato […]