admin

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja Općine Garčin za akademsku godinu 2020./2021. godinu

Za akademsku godinu 2020./2021. u Proračunu Općine Garčin osigurana su sredstva kao financijska pomoć studentima. Pravo podnošenje zahtjeva za jednokratnu financijsku pomoć imaju redoviti studenti 2. i viših godina za vrijeme trajanja predavanja i šest mjeseci apsolventskog staža, koji udovoljavaju sljedećim uvjetima i kriterijima: da su državljani Republike Hrvatske, da kandidati i njihovi roditelji imaju …

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja Općine Garčin za akademsku godinu 2020./2021. godinu Read More »

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Garčin

Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Garčin (u daljnjem tekstu Plan). Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost. Javna rasprava započinje 14. prosinca 2020. godine, a završava 21. prosinca 2020. godine (8 dana). Link za javno …

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Garčin Read More »

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA ”LATICA GARČIN”

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” od 30.09.2020. godine i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića ”LATICA GARČIN”, Upravno vijeće Vrtića, raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA ”LATICA GARČIN” Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti …

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA ”LATICA GARČIN” Read More »

Poziv na 30. sjednicu Općinskog vijeća

Zbog žurnosti donošenja odluka, sazivam sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 19. studenog 2020.god. (četvrtak) u 18,00_sati Sjednica će se održati u prostorijama Mjesnog doma u Garčinu – u maloj sali. DNEVNI RED Prijedlog i donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine …

Poziv na 30. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave ESF PROGRAM

Poništava se postupak jednostavne nabave za nabavu roba – nabava vozila za prijevoz više putnika u sklopu projekta “ESF PROGRAM – Kvalitetan život u zajednici osoba starije životne dobi Općine Garčin” sukladno Ugovoru o dodjelu bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.2.2.06.0003   PRILOZI 4. Odluka o poništenju postupka nabave, 30.10.2020.

JAVNI UVID u prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Garčin

Na temelju članka 29. točke 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19), Općinski načelnik Općine Garčin objavljuje JAVNI UVID u prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Garčin Općina Garčin obavještava zainteresiranu javnost o stavljanju na javni uvid Prijedloga I. izmjena …

JAVNI UVID u prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Garčin Read More »

Poziv na 29. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 29. listopada 2020.god. (četvrtak) u 19,00_sati. Sjednica će se održati u prostorijama društvenog Doma u Garčinu, a predložen je slijedeći DNEVNI RED Prijedlog i donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Općine Garčin, Prijedlog i donošenje izmjene i dopune …

Poziv na 29. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju proračuna Općine Garčin za 2021. godinu

Poštovani stanovnici Općine Garčin, Pozivam Vas da sudjelujete u kreiranju Proračuna Općine Garčin za 2021. godinu. Proračun je temeljni financijski akt Općine kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu financijsku godinu. Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane u Općini Garčin, te koje radove smatrate važnima za daljnji razvoj Općine. …

Poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju proračuna Općine Garčin za 2021. godinu Read More »

Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme – Koordinator projekta – ESF program

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1” KLASA: 910-01/20-06/21, Ur.broj: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih Kodni broj: UP.02.2.2.06.0003 od 25. rujna 2020. godine, te članka 48. Statuta Općine Garčin (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” …

Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme – Koordinator projekta – ESF program Read More »

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ESF program

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1” KLASA: 910-01/20-06/21, Ur.broj: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih Kodni broj: UP.02.2.2.06.0003 od 25. rujna 2020. godine, te članka 48. Statuta Općine Garčin (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” …

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ESF program Read More »

Skip to content