Obavijest o obustavi Javnog poziva za stambeno zbrinjavanje

Obustavlja se Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin od 01.09.2021., objavljen na Internet stranicama Općine Garčin. Tekst Odluke dolje u prilogu

Obavijest poljoprivrednim gospodarstvima

12.10.2021. APPRRR je objavila 2 natječaja iz mjere 6: 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima« 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« Za tip operacije 6.1.1 prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine […]

Poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju proračuna Općine Garčin za 2022. godinu

Poštovani stanovnici Općine Garčin,             Pozivam Vas da sudjelujete u kreiranju Proračuna Općine Garčin za 2022. godinu., te projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu.             Proračun je temeljni financijski akt Općine kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu financijsku godinu. Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane u Općini […]

Obavijest općinskog izbornog povjerenstva

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Garčin utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATE DOPUNSKOG IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GARČIN IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE PROVEDENOG 3. LISTOPADA 2021. GODINE

OBAVIJEST o održavanju 3. Sjednice općinskog vijeća Općine Garčin

Datum održavanja: Ponedjeljak, 27. rujna 2021. godine Mjesto održavanja: Velika vijećnica općinske uprave u Garčinu, K.Tomislava 92 Vrijeme održavanja: Početak u 19,00 sati Klasa: 021-01/21-01/03 Ur.broj: 2178/06-21-01-01 Garčin, 21. rujan  2021.  god.   ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA        PREDMET: 3. sjednica Općinskog vijeća  – p o z i v –                                  Sazivam 3. […]

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2021./2022. pedagošku godinu

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10), Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14), članka 11. Statuta Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ i članka 42. Pravilnika o upisu djece rane i predškolske dobi […]

Obavijest o održavanju informativne radionice u Slavonskom Brodu na temu prijava Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Brodsko-posavskom županijom, poziva Vas na BESPLATNU RADIONICU za energetsku obnovu obiteljskih kuća, koja će se održati u Slavonskom Brodu:  srijeda, 22. rujna 2021. u 11:00 sati Svečana dvorana Kristal, Vjekoslava Babukića 12 Na radionici će djelatnici Fonda pojasniti sve uvjete i način prijave na javni poziv te odgovarati […]