OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU ZA JAVNE RADOVE U OPĆINI GARČIN

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin na radno mjesto – RADNIK U ODRŽAVANJU – 3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 6 mjeseci, radi obavljanja privremenih poslova TEKST POZIVA NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin na radno mjesto – 3 izvršitelja/ice […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Garčin

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09, 150/11, […]

OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA O ODLUCI VLADE RH O ISPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICE PORASTA CIJENA ENERGENATA

Odlukom Vlade RH od 09. ožujka 2022. godine, u okviru sveobuhvatnog paketa mjera za ublažavanje porasta cijena energenata na standard građana, uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečenim u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022.. Sve detaljnije upute vezano za isplatu novčane pomoći, tko ju može primiti i […]

USUSRET USKRSU

Ususret radosti uskrsnuća, Turistička zajednica Općine Garčin i Općina Garčin organiziraju postavljanje uskrsnih pisanica u centru Garčina dana 13. travnja sa početkom u 10.00h! Velike uskrsne pisanice bojane su na likovnim radionicama u Osnovnoj školi “Vjekoslav Klaić”, dječjem vrtiću “Latica Garčin” i u sklopu kreativnih radionica ESF projekta “Kvalitetan život u zajednici osoba starije životne […]

Obavijest stanovnicima Općine Garčin

obavještavamo vas da je dana 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. Poveznica: https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518 Ponuditelj stambene jedinice može predati obrazac “Ponuda smještaja za raseljene osobe”, koji je i ujedno zahtjev za pregled stambene jedinice, u prostorijama […]

OBAVIJEST o održavanju 6. Sjednice općinskog vijeća Općine Garčin

Predsjednik Općinskog vijeća Mato Jerković saziva 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin  koja će se održati 16. ožujka  2022. god.  (srijeda) u 19,00_sati Predložen je slijedeći DNEVNI RED Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Vijećnička pitanja, Prijedlog i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Garčin, Prijedlog i […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15, 37/2021) i članka 43. Statuta Općine Garčin (”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 4/2021) Načelnik Općine Garčin Mato […]

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA

Općina Garčin ovim putem poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponude za predmet nabave radnog stroja – kombiniranog utovarivača, rovokopača (kombinirke) u postupku jednostavne nabave do procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00kn bez PDV-a. Ponuda se dostavlja elektroničkim putem na e-mail adresu: garcin.opcina@gmail.com.             Rok za dostavu ponuda je 31. siječnja 2022. godine […]

Obavijest o davanju u zakup poslovnog prostora komunalnog poduzeća GARČIN d.o.o.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (”Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18), članka 7. Pravilnika o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Garčin d.o.o. od 30. studenog 2021. godine (”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 10/2021) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu […]