Civilna zaštita

Pitanja i pojašnjenja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Radovi u šumama su dozvoljeni, u dogovoru sa Hrvatskim šumama, Poljoprivredne ljekarne mogu raditi, uz naravno poštivanja mjera o načinu rada trgovina, Trgovina za poljoprivredne strojeve rade samo ONLINE, Lov i ribolov zabranjeni, samo je komercijalni ribolov dozvoljen i briga o divljači i lovištu, Stranim državljanima ne trebaju propusnice, Mirovine u drugim državama (Slovenija, Srbija, …

Pitanja i pojašnjenja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Read More »

Primjeri i upute propusnica za preuzimanje

  Osobe koje se skrbe o drugim osobama, u zahtjevu za izdavanje propusnice u tu svrhu, moraju navesti i ime i prezime osobe o kojoj se skrbe, njihovu adresu, datum rođenja, te kontakt telefona korisnika skrbi.   Uputa 2, 24.03.2020. Uputa – bez potpisa, 24.03.2020. Uputa 3, 25.03.2020.

Skip to content