Izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod u suradnji s općinom Garčin organizira izobrazbu o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.   PRILOZI Pesticidi – dopis – Garčin