Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13 i 73/17) i članka 48. Statuta Općine Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 02/18, 9/13 i 13/18 – pročišćeni tekst), načelnik Općine Garčin dana 2. listopada 2018. godine daje na uvid NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE GARČIN Nacrt plana gospodarenja otpadom objavljuje …

Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin Read More »

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Temeljem članka 29. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18) objavljuje se OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Garčin Općina Garčin izlaže na Javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Garčin. Uvid u prijedlog Programa …

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH Read More »

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj OPĆINA GARČIN planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na projektu „REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE – VOĆARSKA ULICA U TRNJANIMA“. Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 2. ožujka 2018. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava: opis predmeta …

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Read More »

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN, 130/05) kao temeljni planski dokument propisala je smjernice, a Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN, 94/13) propisuje obvezu izrade planova gospodarenja otpadom kao jedan od provedbenih dokumenata Strategije. Nacrt Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave objavljuje se u službenom glasilu radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Nacrt plana …

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin Read More »

Poziv za sudjelovanje u kreiranju proračuna Općine Garčin

Sudjelovanje građana u planiranju i odnošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana. Općina Garčin poziva građane da se ispunjavanjem objavljenih obrazaca za prijedloge, svojim prijedlozima i komentarima uključe za planiranje …

Poziv za sudjelovanje u kreiranju proračuna Općine Garčin Read More »

Javni poziv za program javnih potreba za 2018. godinu

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15) i članka 63. Statuta Općine Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 9/09 i 5/13) Jedinstveni upravni odjel objavljuje …

Javni poziv za program javnih potreba za 2018. godinu Read More »

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2018. g.

15. srpnja 2017. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske raspisalo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu. Kroz program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu financirati će se projekti i programi u: redovitoj djelatnosti strukovnih udruga u kulturi dramskoj i plesnoj umjetnosti te izvedbenim umjetnostima glazbi i glazbeno scenskoj …

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2018. g. Read More »

Izvješće o savjetovanju sa gospodarskim subjektima u postupku javne nabave radova na rekonstrukciji i dogradnji društvenog doma u Garčinu – I. faza

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine”, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016.) javni naručitelj Općina Garčin proveo je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave radova rekonstrukcije i dogradnje društvenog doma u Garčinu, l. faza. Poziv na prethodno savjetovanje objavljen je zajedno s prijedlogom dokumentacije o …

Izvješće o savjetovanju sa gospodarskim subjektima u postupku javne nabave radova na rekonstrukciji i dogradnji društvenog doma u Garčinu – I. faza Read More »

Plan gospodarenja otpadom

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i članka  47. Statuta Općine Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 09/09 i 5/13), Općinski načelnik dana 9. siječnja 2017. daje na uvid Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Gačin. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Garčin objavljuje se radi pribavljanja mišljenja prijedloga i …

Plan gospodarenja otpadom Read More »

Poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju proračuna za 2017. g.

Poštovani građani općine Garčin, Jedinstveni upravni odjel općine Garčin Vas poziva da sudjelujete u kreiranju proračuna Općine Garčin. Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane na području Općine, te koje radove smatrate prioritetnima. Svoje prijedloge, sugestije i komentare možete dostaviti na e-mail: garcin.opcina@gmail.com ili pisanim putem na adresu: Općina Garčin, Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin. Vaši prijedlozi, sugestije …

Poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju proračuna za 2017. g. Read More »

Skip to content