Službene obavijesti

Obavijest o izdavanju e-Računa

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave. Općina Garčin kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 01. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom Zakonu, …

Obavijest o izdavanju e-Računa Read More »

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Garčin

Obveza izrade procjene rizika od velikih nesreća regulirana člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.), a izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća koje donose izvršna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave. Procjena rizika za područje Općine Garčin ( u daljnjem tekstu: Procjena rizika) izrađena je sukladno Smjernicama …

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Garčin Read More »

Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Općine Garčin

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 001 – BIRAČKO MJESTO BROJ 1. TRNJANI – OSNOVNA ŠKOLA TRNJANI, TRNJANI imenuju se: 1. IVICA LOVRIĆ – za predsjednika 2. JOSIP VELIKANOVIĆ – za potpredsjednika 3. MAJA ANĐELIĆ – za članicu 4. IVO PARADŽIK – za člana 5. SLAVKO JURINJAK – za člana 6. ZVONKO HORVAT …

Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Općine Garčin Read More »

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 03. travnja 2019.god. (srijeda) u 19,00_sati Sjednica će se održati u prostorijama općine Garčin, a predložen je slijedeći DNEVNI RED – Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća 1. Izvješće načelnika za period od 6-12 mjeseca 2018.g. 2. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, …

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 28. veljače 2019.god. (četvrtak) u 18,00_sati Sjednica će se održati u prostorijama općine Garčin, a predložen je slijedeći DNEVNI RED – Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća 1. Vijećnička pitanja 2. Izbor novog člana Mandatne komisije 3. Izvješće Mandatne komisije o verifikaciji mandata …

Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 24. siječnja 2019.god. (četvrtak) u 18,00_sati. Sjednica će se održati u prostorijama općine Garčin, a predložen je slijedeći DNEVNI RED   – Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća 1. Vijećnička pitanja 2. Prijedlog i donošenje odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja …

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019.

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 48. Statuta Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 2/18, 9/18, 13/18 – pročišćeni tekst) Načelnik …

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. Read More »

Rezultati pismenog testiranja – referent komunalni redar i viši referent za financije

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referent-komunalnog redara i višeg referenta za financije na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin dana 02.01.2019. godine objavljuje rezultate pisanog Na pisanom testiranju održanom dana 21.12.2018. godine u 12:00 sati kandidati za radno mjesto referent-komunalni redar su postigli sljedeće rezultate: Rezultati pismenog dijela za referent …

Rezultati pismenog testiranja – referent komunalni redar i viši referent za financije Read More »

Poziv na dostavu ponuda za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Garčin

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Garčin – KLASA: 022-01/18-01/57, URBROJ: 2178/06-03-18-1 od 4. lipnja 2018. i Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave – KLASA: 302-02/18-01/1, URBROJ: 2178/06-03-18-1 od 25. rujna 2018., Općina Garčin objavljuje POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za izradu Strateškog razvojnog programa Općine  za razdoblje 2019. do 2023. …

Poziv na dostavu ponuda za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Garčin Read More »

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu mrtvačnice

Temeljem odredaba Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (‘’Narodne novine’’ 125/11 i 64/15), članaka 4., 5. i 7. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općina Garčin (“Službeni vjesnik Županije Brodsko – posavske” broj 2/16.), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Garčinu u sklopu mrtvačnice od …

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu mrtvačnice Read More »