Službene obavijesti

Opis poslova, podaci o plaći i način provjere – komunalni redar

Opis poslova, podaci o plaći, način provjere znanja i sposobnosti kandidata te područje provjere (izvori za polaganje) za radno mjesto REFERENT – KOMUNALNI REDAR u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Garčin 1. OPIS POSLOVA Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin, opis poslova i zadataka za radno mjesto: REFERENT – KOMUNALNI REDAR su: …

Opis poslova, podaci o plaći i način provjere – komunalni redar Read More »

Opis poslova, podaci o plaći i način provjere – viši referent za financije

Opis poslova, podaci o plaći, način provjere znanja i sposobnosti kandidata te područje provjere (izvori za polaganje) za radno mjesto VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Garčin. 1. OPIS POSLOVA Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin, opis poslova i zadataka za radno mjesto: VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE su: Pomaže …

Opis poslova, podaci o plaći i način provjere – viši referent za financije Read More »

Natječaj za prijam u službu – viši referent za financije

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi “Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin Marko Barić, mag. iur. donosi RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin   Članak 1. U Povjerenstvo za …

Natječaj za prijam u službu – viši referent za financije Read More »

Natječaj za prijam u službu – komunalni redar

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi “Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin Marko Barić, mag. iur. donosi RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin   Članak 1. U Povjerenstvo za …

Natječaj za prijam u službu – komunalni redar Read More »

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 12. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 14. studenog 2018.god. (srijeda) u 18,00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Općine Garčin, a predložen je slijedeći DNEVNI RED Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća 1. Vijećnička pitanja 2. Prijedlog i donošenje zaključka o neradnim nedjeljama, praznicima i blagdanima 3. Rasprava …

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju proračuna Općine Garčin za 2019. godinu

Poštovani stanovnici Općine Garčin, Pozivam Vas da sudjelujete u kreiranju Proračuna Općine Garčin za 2019. godinu. Proračun je temeljni financijski akt Općine kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu financijsku godinu. Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane u Općini Garčin te koje radove smatrate važnima za daljnji razvoj Općine. …

Poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju proračuna Općine Garčin za 2019. godinu Read More »

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta k.č.br. 857/, k.o. Vrhovina

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin. Predmetna nekretnina je k.č.br. 857/1 u k.o. Vrhovina, livada, površine 8869 m2 (0,8869 ha), tržišna cijena iznosi 9.401,14 kuna.   PRILOZI Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta – dopis Ministarstva poljoprivrede  

Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13 i 73/17) i članka 48. Statuta Općine Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 02/18, 9/13 i 13/18 – pročišćeni tekst), načelnik Općine Garčin dana 2. listopada 2018. godine daje na uvid NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE GARČIN Nacrt plana gospodarenja otpadom objavljuje …

Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin Read More »

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 11. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 25. rujna 2018.god. (utorak) u 19,00_sati. Sjednica će se održati u prostorijama Općine Garčin, a predložen je slijedeći DNEVNI RED Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Vijećnička pitanja Prijedlog i usvajanje polugodišnjeg izvještaja proračuna Općine Garčin za razdoblje od 1.1.2018. do 30.06.2018. Izvješće načelnika o …

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Zapisnik povjerenstva i izvješće o provedenom postupku

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 72/2018 od 8. kolovoza 2018. godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin, na radno mjesto – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj/ica sastavilo je zapisnik za provedbu natječaja. Zapisnik povjerenstva   Na temelju članka 23. Zakona o službenicima …

Zapisnik povjerenstva i izvješće o provedenom postupku Read More »