Javna nabava

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave ESF PROGRAM

Poništava se postupak jednostavne nabave za nabavu roba – nabava vozila za prijevoz više putnika u sklopu projekta “ESF PROGRAM – Kvalitetan život u zajednici osoba starije životne dobi Općine Garčin” sukladno Ugovoru o dodjelu bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.2.2.06.0003   PRILOZI 4. Odluka o poništenju postupka nabave, 30.10.2020.

Poziv na dostavu ponude za rekonstrukciju pješačkih staza

Naručitelj Općina Garčin, Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin, OIB: 71476380427, za predmet nabave Rekonstrukcija pješačkih staza – I. faza: Ulica Stjepana Radića i Ulica Sv. Ivana u Bickom Selu, Malica u Zadubravlju i Ulica kralja Tomislava u Trnjanima, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima u prilogu ove objave.   PRILOZI …

Poziv na dostavu ponude za rekonstrukciju pješačkih staza Read More »

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Voćarska ulica u Trnjanima

Općina Garčin raspisuje postupak javne nabave radova male vrijednosti za rekonstrukciju nerazvrstane ceste – Voćarska ulica u Trnjanima. Dokumentacija potrebna za nadmetanje nalazi se u prilogu.   PRILOZI Dokumentacija o nabavi ESPD-obrazac 1-Projekt tekstualni dio 2- Projekt grafički dio TROŠKOVNIK

Skip to content