Službene obavijesti

Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 23. svibnja 2019. godine (četvrtak) u 19:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Općine Garčin.   PRILOZI Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća

Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Općine Garčin

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 001 – BIRAČKO MJESTO BROJ 1. TRNJANI – OSNOVNA ŠKOLA TRNJANI, TRNJANI imenuju se: 1. IVICA LOVRIĆ – za predsjednika 2. JOSIP VELIKANOVIĆ – za potpredsjednika 3. MAJA ANĐELIĆ – za članicu 4. IVO PARADŽIK – za člana 5. SLAVKO JURINJAK – za člana 6. ZVONKO HORVAT …

Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Općine Garčin Read More »

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 03. travnja 2019.god. (srijeda) u 19,00_sati Sjednica će se održati u prostorijama općine Garčin, a predložen je slijedeći DNEVNI RED – Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća 1. Izvješće načelnika za period od 6-12 mjeseca 2018.g. 2. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, …

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 28. veljače 2019.god. (četvrtak) u 18,00_sati Sjednica će se održati u prostorijama općine Garčin, a predložen je slijedeći DNEVNI RED – Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća 1. Vijećnička pitanja 2. Izbor novog člana Mandatne komisije 3. Izvješće Mandatne komisije o verifikaciji mandata …

Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 24. siječnja 2019.god. (četvrtak) u 18,00_sati. Sjednica će se održati u prostorijama općine Garčin, a predložen je slijedeći DNEVNI RED   – Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća 1. Vijećnička pitanja 2. Prijedlog i donošenje odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja …

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019.

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 48. Statuta Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 2/18, 9/18, 13/18 – pročišćeni tekst) Načelnik …

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. Read More »

Rezultati pismenog testiranja – referent komunalni redar i viši referent za financije

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referent-komunalnog redara i višeg referenta za financije na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin dana 02.01.2019. godine objavljuje rezultate pisanog Na pisanom testiranju održanom dana 21.12.2018. godine u 12:00 sati kandidati za radno mjesto referent-komunalni redar su postigli sljedeće rezultate: Rezultati pismenog dijela za referent …

Rezultati pismenog testiranja – referent komunalni redar i viši referent za financije Read More »

Poziv na dostavu ponuda za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Garčin

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Garčin – KLASA: 022-01/18-01/57, URBROJ: 2178/06-03-18-1 od 4. lipnja 2018. i Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave – KLASA: 302-02/18-01/1, URBROJ: 2178/06-03-18-1 od 25. rujna 2018., Općina Garčin objavljuje POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za izradu Strateškog razvojnog programa Općine  za razdoblje 2019. do 2023. …

Poziv na dostavu ponuda za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Garčin Read More »

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu mrtvačnice

Temeljem odredaba Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (‘’Narodne novine’’ 125/11 i 64/15), članaka 4., 5. i 7. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općina Garčin (“Službeni vjesnik Županije Brodsko – posavske” broj 2/16.), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Garčinu u sklopu mrtvačnice od …

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu mrtvačnice Read More »

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja Općine Garčin za akademsku godinu 2018/2019.

Za akademsku godinu 2018./2019. u Proračunu Općine Garčin osigurana su sredstva kao financijska pomoć studentima. Pravo podnošenje zahtjeva za jednokratnu financijsku pomoć imaju redoviti studenti 2. i viših godina za vrijeme trajanja predavanja i šest mjeseci apsolventskog staža, koji udovoljavaju sljedećim uvjetima i kriterijima: da su državljani Republike Hrvatske, da kandidati i njihovi roditelji imaju …

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja Općine Garčin za akademsku godinu 2018/2019. Read More »