Službene obavijesti

Poziv na 30. sjednicu Općinskog vijeća

Zbog žurnosti donošenja odluka, sazivam sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 19. studenog 2020.god. (četvrtak) u 18,00_sati Sjednica će se održati u prostorijama Mjesnog doma u Garčinu – u maloj sali. DNEVNI RED Prijedlog i donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine …

Poziv na 30. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave ESF PROGRAM

Poništava se postupak jednostavne nabave za nabavu roba – nabava vozila za prijevoz više putnika u sklopu projekta “ESF PROGRAM – Kvalitetan život u zajednici osoba starije životne dobi Općine Garčin” sukladno Ugovoru o dodjelu bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.2.2.06.0003   PRILOZI 4. Odluka o poništenju postupka nabave, 30.10.2020.

JAVNI UVID u prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Garčin

Na temelju članka 29. točke 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19), Općinski načelnik Općine Garčin objavljuje JAVNI UVID u prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Garčin Općina Garčin obavještava zainteresiranu javnost o stavljanju na javni uvid Prijedloga I. izmjena …

JAVNI UVID u prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Garčin Read More »

Poziv na 29. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 29. listopada 2020.god. (četvrtak) u 19,00_sati. Sjednica će se održati u prostorijama društvenog Doma u Garčinu, a predložen je slijedeći DNEVNI RED Prijedlog i donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Općine Garčin, Prijedlog i donošenje izmjene i dopune …

Poziv na 29. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju proračuna Općine Garčin za 2021. godinu

Poštovani stanovnici Općine Garčin, Pozivam Vas da sudjelujete u kreiranju Proračuna Općine Garčin za 2021. godinu. Proračun je temeljni financijski akt Općine kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu financijsku godinu. Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane u Općini Garčin, te koje radove smatrate važnima za daljnji razvoj Općine. …

Poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju proračuna Općine Garčin za 2021. godinu Read More »

Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme – Koordinator projekta – ESF program

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1” KLASA: 910-01/20-06/21, Ur.broj: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih Kodni broj: UP.02.2.2.06.0003 od 25. rujna 2020. godine, te članka 48. Statuta Općine Garčin (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” …

Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme – Koordinator projekta – ESF program Read More »

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ESF program

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1” KLASA: 910-01/20-06/21, Ur.broj: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih Kodni broj: UP.02.2.2.06.0003 od 25. rujna 2020. godine, te članka 48. Statuta Općine Garčin (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” …

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ESF program Read More »

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Garčin

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Garčin (u daljnjem tekstu Plan). Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost. Javna rasprava započinje 21. rujna 2020. godine, a završava 28. rujna 2020. godine (8 dana).   PRILOZI OGLAS javna rasprava, …

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Garčin Read More »

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske. https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/   PRILOZI Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća Izjave koje je potrebno priložiti …

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća Read More »

Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja i datumu održavanja pismenog testiranja

1. Na natječaju za prijam u radni odnos odgojiteljica na određeno vrijeme (12 mjeseci), uz probni rad od dva mjeseca, sljedeće kandidatkinje su ispunile formalne uvjete te mogu pristupiti pisanom dijelu testiranja: Ena Krišto Natalija Vidaković Mirna Molnar Mirna Artuković Lončar Jelena Abramović Vesna Đuričković Ivana Žajdlik Marina Marijić Senada Logarušić Marina Ćorluka Andrea Lemajić …

Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja i datumu održavanja pismenog testiranja Read More »

Skip to content