Dječji vrtić “Latica Garčin”

Općina Garčin je Odlukom o osnivanju Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” od 30. siječnja 2020. godine, Klasa: 022-05/20-01/2, Urbroj: 2178/06-01-20-1 osnovala Dječji vrtić ”Latica Garčin”, te je na istu dobila suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 11. veljače 2020. godine, Klasa: UP/I-601-02/20-01/00007, Urbroj: 533-08-20-0002.

Zgrada Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” je u završnoj fazi izgradnje, te bi ista trebala biti dovršena do 30.06.2020. godine, dok bi Dječji vrtić trebao započeti sa radom 01. rujna 2020. godine.

Zahtjeve pretpoziva za upis u vrtić primat će se od 13. svibnja 2020. godine do 27. svibnja 2020. godine na e-mail dječjeg vrtića latica.garcin@gmail.com .

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje: ZAHTJEV ZA PRETPOZIV UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ ”Latica Garčin” 2020/2021

 

Zahtjevi za pretpozivni upis djece u Dječji vrtić odnose se na 3 skupine djece

Odgojna skupina Mješovita jaslice 1 (1 – 2 godine)

Broj odgajatelja: 1
Maksimalni broj djece: 10

Odgojna skupina Mješovita vrtić 1 (3 – 4 godine)

Broj odgajatelja: 2
Maksimalni broj djece: 18

Odgojna skupina Mješovita vrtić 2  (5 – 6 godine)

Broj odgajatelja: 2
Maksimalni broj djece: 23

PRAVO I PREDNOST ZA UPIS

Pravo na upis ostvaruje dijete koje:

  • Zajedno s oba roditelja ima prebivalište na području Općine Garčin i državljani su Republike Hrvatske,
  • Dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište na području Općine Garčin i državljani su Republike Hrvatske,
  • Dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište na području Općine Garčin,
  • Nema prebivalište na području Općine Garčin

Ukoliko nema djece na Listi čekanja s područja Općine Garčin koja ispunjavaju uvjete iz članka 8. i 9. Pravilnika o upisu ili se roditelj/skrbnik djeteta s Liste čekanja s područja Općine Garčin koji ispunjava uvjete iz članka 8. i 9. Pravilnika ne odazove na obavijest Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” o slobodnom mjestu za upis, mogu se upisati djeca koja zajedno s jednim ili oba roditelja/skrbnika nemaju prebivalište na području Općine Garčin.

Temeljem ovog pretpoziva podnositelji zahtjeva neće ostvariti pravo na upis, niti će se kreirati konačna lista kako je to Predviđeno pravilnikom o upisu, već je CILJ ovog pretpoziva dobivanje informacije o zainteresiranosti upisa djece u Dječji vrtić ”Latica Garčin”.

Redovita Javna objava upisa u Dječji vrtić ”Latica Garčin” bit će objavljena do 15. lipnja 2020. godine u kojoj će se navesti uvjeti po kojima korisnici ostvaruju pravo i prednost za upis, dokumentacija za upis, uvjete objave rezultata upisa, konačne liste upisa i postupka rješavanja po žalbi.

Predsjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića ”Latica Garčin”

Irena Katalinić

Skip to content