Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Općine Garčin

Općina Garčin je na 16. sjednici Općinskog vijeća 28. veljače 2019. godine usvojila Odluku o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Općine Garčin

Rješenje PRPZ prihvatljivost za EKOLOŠKU MREŽU – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, 19.02.2019.

SUGLASNOST na PRPZ OPĆINE GARČIN, 11.02.2019.

 

Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin i Odluka o raspisivanju natječaja donijeti su u skladu sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/2018).

U navedenim prilozima označene su pojedine odredbe koje se tiču postupka donošenja samog Programa raspolaganja, roka na koji se poljoprivrednog zemljište daje u zakup, maksimalna površina određena za zakup, odredbe o utvrđivanju početne zakupnine za zakup poljoprivrednom zemljištu, odredbe o imenovanju Povjerenstva za zakup i za uvođenje u posjed, tko može biti sudionik natječaja za zakup, odredbe o Gospodarskom programu, odredbe o pravu prvenstva na javnom natječaju za zakup, odredbe o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, odredbe o dokumentaciji potrebnoj za sudjelovanje na javnom natječaju, prilozi iz Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske.

Zakonski okvir

Zakon o poljoprivrednom zemljištu 20 2018

Pravilnik o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vl RH, 90 2018

PRAVILNIK o provođenju natječaja za zakup pz i zakup za ribnjake u vlasništvu RH, 72 2018

Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture 89 2018, 05.10.2018.

 

Radi lakšeg snalaženja, objavljujemo i grafički prikaz katastarskih čestica predviđenih za zakup i za povrat poljoprivrednog zemljišta.

Kartografski prikaz katastarskih čestica Programa raspolaganja

Garčin pregledna karta

Garčin_PK-10 – ko Garčin, Bicko Selo i Sapci

Garčin_PK-11 – ko Vrhovna, Klokočevik i Trnjani

Garčin_PK-12 – ko Trnjani, Klokočevik, Garčin i Selna

Garčin_PK-13 – ko Garčin i Sapci

Garčin_PK-14 – ko Vrhovina i Klokočevik

Garčin_PK-15 – ko Klokočevik i Garčin

Garčin_PK-16 – ko Garčin

Garčin_PK-17 – ko Vrhovina i Klokočevik

Garčin_PK-18 – ko Vrhovina, Klokočevik i Garčin

Garčin_PK-1 – ko Zadubravlje

Garčin_PK-2 – ko Zadubravlje i Bicko Selo

Garčin_PK-3 – ko Bicko Selo

Garčin_PK-4 – ko Trnjani i Zadubravlje

Garčin_PK-5 – ko Zadubravlje, Selna, Garčin i Bicko Selo

Garčin_PK-6 – ko Garčin, Bicko Selo i Sapci

Garčin_PK-7 – ko Sapci

Garčin_PK-8 – ko Trnjani i Zadubravlje

Garčin_PK-9 – ko Zadubravlje, Trnjani, Selna i Garčin

Popisi katastarskih čestica po katastarskim općinama

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Trnjani

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Vrhovina

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Zadubravlje

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup Bicko Selo

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Garčin

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Klokočevik

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Sapci

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Selna

Skip to content