Natječaj za izgradnju mrtvačnice u Vrhovini

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sadržaj

Na k. č. 873, k. o. Vrhovina investitor Općina Garčin namjerava izgraditi mrtvačnicu, katnosti P. Predmetna čestica nalazi se unutar područja groblja naselja Vrhovina te provodi postupak jednostavne nabave prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave JN-1/18

 

PRILOZI

DOKUMENTACIJA O NABAVI – mrtvačnica Vrhovina

Troškovnik – mrtvačnica Vrhovina

Arhitektonski projekt-mrtvačnica Vrhovina

Skip to content