Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18 i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin, KLASA: 021-05/19-01/126, URBROJ: 2178/06-01-19-01 od 28. veljače 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Garčin na 20. sjednici održanoj 11.09.2019. godine objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Garčin

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin, na području katastarskih općina Sapci, Garčin, Bicko Selo, Selna, Trnjani, Klokočevik, Vrhovina i Zadubravlje, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Garčin predviđeno za zakup i/ili povrat.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Garčin predviđene za povrat daju se u zakup javnim natječajem na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Garčin predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

Katastarske čestice koje su predviđene za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i ostale namjene, nalaze se u Prilogu 2. ovog javnog natječaja.

Cijeli tekst natječaja preuzmite ovdje: Tekst javnog natječaja – Općina Garčin – zakup zemlje, rujan 2019.

 

PRILOZI ZA PREUZIMANJE

 

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content