Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama za 2020. godinu

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sadržaj

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i članka 48. Statuta Općine Garčin (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 2/18, 9/18, 13/18 – pročišćeni tekst) Načelnik Općine Garčin objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2020. GODINU

 

PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela financijske potpore za 2020. godinu za:

 • programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
 • donacije i sponzorstva;
 • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
 • jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
 • edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu),
 • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine.

Javni poziv traje od 01. siječnja 2020. do 31. siječnja 2020. godine.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 2.000,00 kuna, a najveći iznos je 30.000,00 kuna.

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji.
Javni poziv ne odnosi se na:

 • financiranje programa i projekata ustanova, udruga i zaklada čiji je osnivač ili suosnivač Općina Garčin, druge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska,
 • financiranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama koje provode udruge i druge organizacija civilnog društva koje su upisane u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije,
 • financiranje programa i projekata javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima,
 • na programe i projekte u kojima Općina Garčin sudjeluje kao partner ili suorganizator,
 • dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama,
 • sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,

PRILOZI

Tekst javnog poziva za udruge za 2020. godinu
UPUTE ZA PRIJAVITELJE NA JAVNI POZIV 2020. – Općina Garčin

C1 OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI POZIV – Općina Garčin
C2 TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI JP 2020- Općina Garčin
C3 OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA (JAVNI POZIV) 2018 – Općina Garčin
D1 OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU (JAVNI POZIV) 2018. – Općina Garčin
D2 Izvještaj o izvršenju aktivnosti JP 2018. – Općina Garčin
OBRAZAC PROR-POT(JAVNI POZIV) 2020. – Općina Garčin

 

Skip to content