N A T J E Č A J za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Garčin

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Garčin

 

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 36/15 i 98/19), članka 48. Statuta Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 2/18 i 9/18 i 13/18 – pročišćeni tekst) i  članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 6/17), općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J

 za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Garčin

Predmet natječaja:

Predmet ovog natječaja je obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti ili mjesta na kojem se tijelo nalazi do nadležne patologije ili sudske medicine.

 

Tekst cjelokupnog  natječaja i obrazac ponude su prilogu.

Javni natječaj

Obrazac ponude

Skip to content