NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ESF program

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sadržaj

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1” KLASA: 910-01/20-06/21, Ur.broj: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih Kodni broj: UP.02.2.2.06.0003 od 25. rujna 2020. godine, te članka 48. Statuta Općine Garčin (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 02/18, 09/18 i 13/18 – pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Garčin Mato Grgić, dipl. iur. objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ESF program.

 

PRILOZI

12.10.2020. – Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – ESF program

Izjava o suglasnosti sa uvjetima natječaja – ESF PROGRAM, 12.10.2020.

Skip to content