Geografski položaj

Općina Garčin smještena je na istočnom dijelu Brodsko-posavske županije. Središte a ujedno i sjedište Općine udaljeno je svega 15-ak kilometara od središta županije.

Općina čini jednu cjelinu sa svojih 8 naselja: Vrhovina, Klokočevik i zaselak Surevice dio su sjevernog dijela Općine smješteni na rubu šumske vegetacije podno južnih obronaka Dilj gore, zatim Trnjani, Selna, Garčin i Sapci, sela smještena na glavnoj prometnici županijske ceste Slavonski Brod-Vrpolje, te Zadubravlje i Bicko Selo, sela koja se nalaze u južnom dijelu Općine Garčin. Sama Općina nalazi se u okruženju Općina Bukovlje, Gornja Vrba, Klakar, Oprisavci i Donji Andrijevci koja pripadaju Brodsko-posavskoj županiji, te Općina Trnava i Levanska Varoš iz susjedne Osječko-baranjske županije.


Sam smještaj čitave Općine, njezina lokacija, vrlo dobra cestovna i željeznička povezanost u svim pravcima regije produkt su vrlo visokog broja naseljenosti u Općini Garčin.

Prema zadnjem popisu stanovništva 2001. godine u Općini Garčin živi 5617 stanovnika što samu Općinu ubraja među veće Općine na području Brodsko-posavske županije.

Općina je smještena između južnih padina obronaka Dilj gore i savske ravnice, a naselja koja su podignuta uglavnom uz prometnice i lokalne ceste izgrađena su na oko 100 m nadmorske visine.

Površina Općine iznosi 9600 ha, a na ukupnu površinu obradivog zemljišta otpada 5343 ha. Od toga 4186 ha su oranice, 411 ha voćnjaci, 57 ha vinogradi, 946 ha livade i 2719 ha su površine pod šumom.

 

Stanovnici Općine Garčin isključivo se bave poljoprivredom, a ono nepoljoprivredno stanovništvo isključivo su dnevni migranti zaposleni u obližnjem Slavonskom Brodu na poslovima državnih dužnosnika, ugostitelja, prodavača, radnici u metalskoj i drvnoj industriji, zdravstvu i sl.

 

Od značajnijih gospodarskih a ujedno kulturnih, obrazovnih i vjerskih objekata koji su u službi žiteljima Općine Garčin izdvojili bismo:

 • osnovna škola «Vjekoslav Klaić» u Garčinu
 • ambulanta opće i stomatološke medicine Doma zdravlja Slav. Brod
 • ljekarna
 • župa Sv.Mateja u Garčinu
 • župa Sv. Marka u Trnjanima
 • općinska uprava
 • matični ured
 • poštanski ured u Garčinu i Trnjanima
 • kulturno športski rekreacijski centar i bazeni u Selni
 • DVD Garčin i Klokočevik
 • Lovačko društvo «Kuna«
 • ranča „Ramarin“ Garčin
 • izletište „Grabovac“
 • brojne športske i druge udruge, te kulturno umjetnička društva