Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sadržaj

Sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 03. travnja 2019.god. (srijeda) u 19,00_sati

Sjednica će se održati u prostorijama općine Garčin, a predložen je slijedeći

DNEVNI RED
– Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
1. Izvješće načelnika za period od 6-12 mjeseca 2018.g.
2. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Garčin sa stanjem 31.12.2018..g. i prijedlog i donošenje Odluka o usvajanju Izvješća
3. Prijedlog i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju općinskog povjerenstva za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Garčin,
4. Prijedlog i donošenje Odluke o iznosu jamčevine za sudjelovanje na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin,
5. Prijedlog i donošenje konačne verzije Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Garčin,
6. Prijedlog i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Molimo da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a svoj eventualni izostanak najavite na tel. 422-442.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković

Skip to content