Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sadržaj

Naručitelj OPĆINA GARČIN planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na projektu „REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE – VOĆARSKA ULICA U TRNJANIMA“.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 2. ožujka 2018. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  • opis predmeta nabave;
  • tehničke specifikacije predmeta nabave;
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
  • kriterije za odabir ponude;
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.općina-garcin.hr.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na e-mail: garcin.opcina@gmail.com.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 3 (tri) dana od završetka savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama www.opcina-garcin.hr.

PRILOZI

Dokumentacija o nabavi

1-Projekt tekstualni dio

2-Projekt grafički dio

Troškovnik radova

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Izvješće o provedenom savjetovanju – Voćarska ulica

Skip to content