Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Voćarska ulica u Trnjanima

Općina Garčin raspisuje postupak javne nabave radova male vrijednosti za rekonstrukciju nerazvrstane ceste – Voćarska ulica u Trnjanima. Dokumentacija potrebna za nadmetanje nalazi se u prilogu.

 

PRILOZI

Dokumentacija o nabavi

ESPD-obrazac

1-Projekt tekstualni dio

2- Projekt grafički dio

TROŠKOVNIK

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content