Seminar o važnosti izgradnje reciklažnog dvorišta – iskorak prema održivom upravljanju otpadom

Općina Garčin ovim putem poziva sve zainteresirane mještane na seminar pod nazivom “Važnost izgradnje reciklažnog dvorišta”. Seminar će se održati 14. listopada 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 17:00 h u vijećnici Općine Garčin, Ulica kralja Tomislava 92.

Kroz seminar će se svi sudionici upoznati sa svrhom i načinom rada reciklažnih dvorišta, sustavom zbrinjavanja i alternativnim tehnologijama zbrinjavanja otpada. Projekt izgradnje dvorišta financira se sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a u sklopu projekta predviđene su ukupno 2 radionice i 2 seminara na temu održivog gospodarenja otpada.

 

O projektu

Nositelj projekta: Općina Garčin
Ukupna vrijednost projekta: 2.305.351,71 kuna
EU sufinanciranje projekta: 1.924.904,01 kune
Razdoblje provedbe projekta: 30. svibnja 2018. – 30. studenoga 2019.
Reciklažnim dvorištem Općina Garčin omogućava svojim stanovnicima predaju otpada bez naknade, te time pridonosi smanjenju količine glomaznog otpada, nepropisnom bacanju takvog otpada u okoliš i rasterećenju spremnika za miješani komunalni otpad na području općine. Reciklažno dvorište nalazi se u naselju Trnjani.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Općine Garčin.

Kontakt osoba: Miroslav Štefanec
Mail : opcina.garcin@gmail.com
Tel: 098 731 254

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content