Službeno glasilo Općine Garčin

2021. godina

Službeno glasilo Općine Garčin broj 7-2021, 23.07.2021.

prilozi Službenom glasilu br.7

8 99 Odluka o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Latica Garčin

9 100 Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Općine Garčin

2 93 Odluka o upisu statusa nerazvrstane ceste – Zadubravlje (odvojak Slavonska ulica)

3 94 Odluka o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa za Antuna Prgomet

4 95 Odluka o suglasnosti ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju sportske dvorane u Trnjanima – mjera 7.4.1

7 98 Odluka o prijedlogu za imenovanje Nadzornog odbora za komunalno poduzeće Garčin d.o.o.

6 97 Zaključak o usvajanju izvješća o stanju sigurnosti na području Općine Garčin za 2020. godinu

5 96 Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Opcine Garčin, 19.07.2021.

Službeno glasilo Općine Garčin 6-2021, 16.04.2021.

prilozi Službenom glasilu br.6

Godišnji Plan unapređenja zaštite od požara 2021 Godišnji program – korištenje prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2021. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.20.-31.12.20 LEGALIZACIJA – Izvješće o utrosku sredstava od legalizacije za 2020. godinu Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2020 Odluka o usvajanju Izvješća komisije za popis inventure, 14.04.2021. OPĆI DIO – Izvršenje ŠUMSKI DOPRINOS – Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu PRENAMJENA – Izvješće o utrošku sredstava za 2020 ZAKUP i PRODAJA – Izvješće o utrošku sredstava za 2020 Zadubravlje – Odluka o upisu statusa nerazvrstanih cesta – Zadubravlje, 14.04.2021. Trnjani – Odluka o upisu promjene načina uporabe nerazvrstane ceste – Trnjani, 14.04.2021. Izvješće o godišnjem popisu imovine Izvješće o izvršenju PGO 2020, 25.02.2020. Godišnji program – prihod od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini Izvješće o izvršenju Programa gradnje za 2020. godinu Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu Izvješće o izvršenju Programa poboljšanja standarda u 2020. godini Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Službeno glasilo Općine Garčin 5 – 2021, 08.04.2021.

prilozi Službenom glasilu br.5

Odluka o otpisu potraživanja komunalne naknade

Odluka izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju natječaja za zakup zemlje u vlasništvu RH na području Općine Garčin – do 10 godina, 07.04.2021.

Službeno glasilo Općine Garčin 4-21, 19.03.2021.

prilozi Službenom glasilu br.4

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup zemlje u vlasništvu RH na području Općine Garčin – do 10 godina

Poslovnik o radu OV Općine Garčin, 18.03.2021.

Statut Općine Garčin 2021.

Službeno glasilo Općine Garčin broj 3-2021, 19.02.2021.

prilozi Službenom glasilu br.3

PPUO Garcin_IV ID_Odluka (1)

Odluka o pokretanju postupka davanja koncesije za odvoz komunalnog otpada (1)

Službeno glasilo Općine Garčin broj 2-2021, 03.02.2021.

Službeno glasilo Općine Garčin broj 1-2021, 29.01.2021.

prilozi Službenom glasilu br.1

Odluka o kratkoročnom zaduživanju (2)

5 Odluka o naknadi za novorođeno dijete – Općina Garčin

2 Odluka o usvajanju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. – Općina Garčin

6 Odluka-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na Izmjene i dopune Statuta-Dječjeg-vrtića-Latica-Garčin

7 Odluka-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na Izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa u Dječjem-vrtiću-Latica-Garčin

8 Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem – Općina Garčin

9 Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

2020. godina

Službeno glasilo Općine Garčin broj 9, 15.12.2020.

Službeno glasilo Općine Garčin, broj 8, 19.11.2020.

Službeno glasilo Općine garčin, broj 7, 30.10.2020.

Službeno glasilo Općine Garčin, broj 6, 07.10.2020.

Službeno glasilo Općine Garčin, broj 5, 22.07.2020.

Službeno glasilo Općine Garčin, broj 4, 29.05.2020.

Službeno glasilo Općine Garčin, broj 3, 7. travnja 2020.

Službeno glasilo Općine Garčin, broj 2 – 04.02.2020.

Službeno glasilo Općine Garčin, broj 1

 

2019. godina

Službeno glasilo Općine Garčin, broj 7, 30.12.2019.

Službeno glasilo Općine Garčin, broj 6, 18.111.2019.

Službeno glasilo Općine Garčin broj 5, 13.09.2019.

Službeno glasilo Općine Garčin broj 4.

Službeno glasilo Općine Garčin, broj 3.

Službeno glasilo Općine Garčin, broj 2.

Službeno glasilo Općine Garčin, broj 1.

 

Prethodne godine

Službeno glasilo Općine Garčin do 31.12.2018. je Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije.

Skip to content