Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o savjetovanju sa gospodarskim subjektima u postupku javne nabave radova na rekonstrukciji i dogradnji društvenog doma u Garčinu – I. faza

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine”, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016.) javni naručitelj Općina Garčin proveo je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave radova rekonstrukcije i dogradnje društvenog doma u Garčinu, l. faza. Poziv na prethodno savjetovanje objavljen je zajedno s prijedlogom dokumentacije o …

Izvješće o savjetovanju sa gospodarskim subjektima u postupku javne nabave radova na rekonstrukciji i dogradnji društvenog doma u Garčinu – I. faza Read More »

Plan gospodarenja otpadom

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i članka  47. Statuta Općine Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 09/09 i 5/13), Općinski načelnik dana 9. siječnja 2017. daje na uvid Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Gačin. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Garčin objavljuje se radi pribavljanja mišljenja prijedloga i …

Plan gospodarenja otpadom Read More »

Skip to content