Financijska izvješća 2020. godina.

Vezani dokumenti

Financijska izvješća 2021. godina.

Godišnje financijsko izvješće, 01. siječnja do 31. prosinca 2021. Financijsko izvješće, 01. siječnja do 30. rujna 2021. Financijsko izvješće, 30.6.2021. Financijsko izvješće za razdoblje: 1.

Financijska izvješća 2019. godina.

Financijsko izvješće, 31.12.2019. Fin. izvještaji 1-12-19 Evidencija primljenih vrijednosnih papira za 2019. godinu – Općina Garčin BILJEŠKE uz fin. izvještaje Potvrda o preuzetom fin.izvješću-FINA Povrda

Financijska izvješća 2018. godina.

Financijsko izvješće, 2018. godina Financijski izvještaj za 2018. godinu OBVEZNE BILJEŠKE 2018. POTVRDA O PREDAJI IZVJEŠTAJA – DRŽ. URED ZA REVIZIJU POTVRDA O PREDAJI IZVJEŠTAJA

Financijska izvješća prethodnih godina

Financijska izvješća, 2017. godina Godišnji financijski izvještaj Općine Garčin za 2017. g. – razina 22 Godišnji financijski izvještaj Općine Garčin za 2017. g. – Referentna

Financijsko izvješće, 31.12.2020.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Potvrda o preuzetom fin.izvj. od 01.siječnja do 31.prosinca 2020

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o obvezama

Bilanca na dan 31.prosinca 2020.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2020.

Evidencija primljenih vrijednosnih papira za 2020.g.

Popis sudskih sporova u tijeku

Financijsko izvješće, 30.9.2020.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. rujan 2020.

Financijski izvještaj od 01.siječnja do 30.rujna 2020.

Financijsko izvješće, 30.6.2020.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

Financijski izvještaj od 01.siječnja do 30.lipnja 2020.

Financijsko izvješće, 31.3.2020.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. ožujak 2020.

Financijski izvještaj od 01.siječnja do 31.ožujka 2020.

Skip to content