Financijska izvješća 2020. godina.

Vezani dokumenti

Financijska izvješća 2021. godina.

Financijsko izvješće, 01. siječnja do 30. rujna 2021. Financijsko izvješće, 30.6.2021. Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021. – razina 22

Financijska izvješća 2019. godina.

Financijsko izvješće, 31.12.2019. Fin. izvještaji 1-12-19 Evidencija primljenih vrijednosnih papira za 2019. godinu – Općina Garčin BILJEŠKE uz fin. izvještaje Potvrda o preuzetom fin.izvješću-FINA Povrda

Financijska izvješća 2018. godina.

Financijsko izvješće, 2018. godina Financijski izvještaj za 2018. godinu OBVEZNE BILJEŠKE 2018. POTVRDA O PREDAJI IZVJEŠTAJA – DRŽ. URED ZA REVIZIJU POTVRDA O PREDAJI IZVJEŠTAJA

Financijska izvješća prethodnih godina

Financijska izvješća, 2017. godina Godišnji financijski izvještaj Općine Garčin za 2017. g. – razina 22 Godišnji financijski izvještaj Općine Garčin za 2017. g. – Referentna

Financijsko izvješće, 31.12.2020.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Potvrda o preuzetom fin.izvj. od 01.siječnja do 31.prosinca 2020

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o obvezama

Bilanca na dan 31.prosinca 2020.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2020.

Evidencija primljenih vrijednosnih papira za 2020.g.

Popis sudskih sporova u tijeku

Financijsko izvješće, 30.9.2020.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. rujan 2020.

Financijski izvještaj od 01.siječnja do 30.rujna 2020.

Financijsko izvješće, 30.6.2020.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

Financijski izvještaj od 01.siječnja do 30.lipnja 2020.

Financijsko izvješće, 31.3.2020.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. ožujak 2020.

Financijski izvještaj od 01.siječnja do 31.ožujka 2020.

Skip to content