Financijska izvješća 2021. godina.

Vezani dokumenti

Financijska izvješća 2020. godina.

Financijsko izvješće, 31.12.2020. Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020. Potvrda o preuzetom fin.izvj. od 01.siječnja do 31.prosinca 2020 Izvještaj proračuna,

Financijska izvješća 2019. godina.

Financijsko izvješće, 31.12.2019. Fin. izvještaji 1-12-19 Evidencija primljenih vrijednosnih papira za 2019. godinu – Općina Garčin BILJEŠKE uz fin. izvještaje Potvrda o preuzetom fin.izvješću-FINA Povrda

Financijska izvješća 2018. godina.

Financijsko izvješće, 2018. godina Financijski izvještaj za 2018. godinu OBVEZNE BILJEŠKE 2018. POTVRDA O PREDAJI IZVJEŠTAJA – DRŽ. URED ZA REVIZIJU POTVRDA O PREDAJI IZVJEŠTAJA

Financijska izvješća prethodnih godina

Financijska izvješća, 2017. godina Godišnji financijski izvještaj Općine Garčin za 2017. g. – razina 22 Godišnji financijski izvještaj Općine Garčin za 2017. g. – Referentna

Godišnje financijsko izvješće, 01. siječnja do 31. prosinca 2021.

Financijsko izvješće, 01. siječnja do 30. rujna 2021.

Financijsko izvješće, 30.6.2021.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021. – razina 22 i 23

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o obvezama

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Izjveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izjveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o obvezama

Financijsko izvješće, 31.03.2021.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. ožujak 2021.

POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju 01.01.-31.03.2021.

Izvještaj o obvezama 01.01.-31.03.2021.

Izvještaji proračuna, proračunskih jedinica i izvanproračunskih korisnika 01.01.-31.03.2021.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01.-31.03.2021.

Skip to content