Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” br. 24/11 i 61/11) nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Garčin objavljuju programe rada, financijske planove, izvješća o donacijama i obrasce.

 

Izvješća nezavisnih vijećnika 2017. godina

Izvješće – Ivša Poličić – 26.04.2017. g.

 

Izvješća nezavisnih vijećnika 2016. godina

Izvješće – Josip Vološen – 30.06.2016. g.

Izvješće – Josip Vološen – 30.06.2016. g. – donacije

Izvješće – Josip Vološen – 31.12.2016. g. 

Izvješće – Ivša Poličić – 30.06.2016. g.

Izvješće – Ivša Poličić – 31.12.2016. g.

 

Izvješća nezavisnih vijećnika 2015. godina

Izvješće – Josip Vološen – 31.12.2015. g.

Izvješće – Ivša Poličić – 31.12.2015. g. 

 

 

 

Skip to content