Javna nabava 2022.

Koncesija za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Garčin 2022.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave od 27. lipnja 2022.

PLAN JAVNE NABAVE 2022.

Skip to content