Transparentnost rada

Financijska izvješća 2020. godina.

Financijsko izvješće, 31.12.2020. Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020. Potvrda o preuzetom fin.izvj. od 01.siječnja

Proračun za 2020. godinu.

Godišnje ostvarenje proračuna za 2020. godinu Općine Garčin 9 RASHODI POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 8 IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ

Registar ugovora 2020. godina.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2020.g. RPT_Ugovor – 2020. Registar ostalih ugovora koje je sklopila

Javna nabava 2020

Planovi javne nabave Odluka – Plan javne nabave za 2020. godinu, 02.01.2020. Plan javne nabave – Općina Garčin, 2020, 02.01.2020.

Donacije i sponzorstva 2020

HCK-2020 KULTURA-2020. OSTALE UDRUGE I TEKUĆE DONACIJE 2020 OSTALE-UDRUGE-2020 POLITIČKE-STRANKE-2020 RELIGIJA-2020 SPORT-2020. ŠKOLSTVO-2020 VATROGASTVO-2020.

Financijska izvješća 2019. godina.

Financijsko izvješće, 31.12.2019. Fin. izvještaji 1-12-19 Evidencija primljenih vrijednosnih papira za 2019. godinu – Općina Garčin BILJEŠKE uz fin. izvještaje

Proračun za 2019. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 2019. OPĆI DIO – IzvršenjeOPĆI DIO – RASHODI – EKON. KLAS.OPĆI DIO – RASHODI –

Registar ugovora 2019. godina.

Registar sklopljenih ugovora Registar ostalih ugovora koje je sklopila Općina Garčin u 2019.g. Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i

Skip to content