Proračun 2015. godina

Vezani dokumenti

Proračun za 2021. godinu.

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2021. g. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 30.06.2021. Proračun Općine Garčin za 2021.godinu Odluka o usvajanju Proračuna

Proračun za 2020. godinu.

Godišnje ostvarenje proračuna za 2020. godinu Općine Garčin 9 RASHODI POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 8 IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 4 IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020

Proračun za 2019. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 2019. OPĆI DIO – IzvršenjeOPĆI DIO – RASHODI – EKON. KLAS.OPĆI DIO – RASHODI – FUNKC. KLAS.OPĆI DIO – RASHODI

Proračun za 2018. godinu

Godišnje ostvarenje proračuna za 2018. godinu Općine Garčin 01 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.18-31.12.1802 OPĆI DIO – Izvršenje03 PRIHODI – ekonom. klasif.04 RASHODI –

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 2015. godina

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2015. g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2015. g.

Izvješće o ostvarenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2015. g. – opći dio – prihodi

Izvješće o ostvarenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2015. g. – opći dio – rashodi

Izvješće o ostvarenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2015. g. – opći dio – izvori

Izvješće o ostvarenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2015. g. – posebni dio

Izvještaj o ostvarenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2015. g. – posebni dio – programska i organizacijska klasifikacija

I. izmjene i dopune proračuna, 2015. godina

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna Općine Garčin za 2015. g. 

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – opći dio – prihodi

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – opći dio – rashodi

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – opći dio – izvori

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – prihodi

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – posebni dio

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – program civilne zaštite

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – program gradnje komunalne infrastrukture

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – program javnih potreba i školstva

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – program kapitalnih ulaganja

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – program održavanja komunalne infrastrukture

Skip to content