Proračun 2016. godina

Vezani dokumenti

Proračun za 2021. godinu.

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2021. g. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 30.06.2021. Proračun Općine Garčin za 2021.godinu Odluka o usvajanju Proračuna

Proračun za 2020. godinu.

Godišnje ostvarenje proračuna za 2020. godinu Općine Garčin 9 RASHODI POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 8 IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 4 IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020

Proračun za 2019. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 2019. OPĆI DIO – IzvršenjeOPĆI DIO – RASHODI – EKON. KLAS.OPĆI DIO – RASHODI – FUNKC. KLAS.OPĆI DIO – RASHODI

Proračun za 2018. godinu

Godišnje ostvarenje proračuna za 2018. godinu Općine Garčin 01 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.18-31.12.1802 OPĆI DIO – Izvršenje03 PRIHODI – ekonom. klasif.04 RASHODI –

Polugodišnji i godišnji izvještaji o izvršenju proračuna, 2016. godina

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2016. g.

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2016. g. – prihodi

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2016. g. – rashodi

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2016. g. – izvori

Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2016. g. – posebni dio

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2016. g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2016. g.

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2016. g. – prihodi

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2016. g. – rashodi

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2016. g. – izvori

Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2016. g. – posebni dio

I. izmjene i dopune proračuna, 2016. godina

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna Općine Garčin za 2016. g. – naslovnica

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – opći dio – prihodi

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – opći dio – rashodi

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – izvori

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – posebni dio – prihodi

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – posebni dio – rashodi

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. –  program gradnje

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program javnih potreba

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program kapitalnih ulaganja

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program održavanja komunalne infrastrukture

Plan Proračuna 2016. godina

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. i projekcije proračuna za 2017. i 2018. g. – naslovnica

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. i projekcije za 2017. i 2018. g. – opći dio – prihodi

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. i projekcije za 2017. i 2018. g. – opći dio – rashodi 

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. i projekcije za 2017. i 2018. g. – posebni dio

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program civilne zaštite

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program gradnje komunalne infrastrukture

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program javnih potreba

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program kapitalnih ulaganja

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program održavanja komunalne infrastrukture

Skip to content