Proračun za 2020. godinu.

Vezani dokumenti

Proračun za 2021. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 30.06.2021. Proračun Općine Garčin za 2021.godinu Odluka o usvajanju Proračuna Općine Garčin za 2021. godinu PRORAČUNA OPĆINE GARČIN 2021.G,S PROJEKCIJAMA

Proračun za 2019. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 2019. OPĆI DIO – IzvršenjeOPĆI DIO – RASHODI – EKON. KLAS.OPĆI DIO – RASHODI – FUNKC. KLAS.OPĆI DIO – RASHODI

Proračun za 2018. godinu

Godišnje ostvarenje proračuna za 2018. godinu Općine Garčin 01 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.18-31.12.1802 OPĆI DIO – Izvršenje03 PRIHODI – ekonom. klasif.04 RASHODI –

Proračun 2017. godina

Godišnji izvještaji o izvršenju proračuna 1.1.2017. – 31.12.2017. godine 1 – Godišnji izvještaj 01.01.-31.12.172 – OPĆI DIO – PRIHODI – EKONOM. KLASIFIK.3 – OPĆI DIO

Proračun 2016. godina

Polugodišnji i godišnji izvještaji o izvršenju proračuna, 2016. godina Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2016. g. Izvještaj o izvršenju općeg dijela

Godišnje ostvarenje proračuna za 2020. godinu Općine Garčin

9 RASHODI POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

8 IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

4 IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020 PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

5 IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020 RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

3 IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020 PRIHODI PREMA EKNOMSKOJ KLASIFIKACIJI

7 REZULTAT POSLOVANJA 2020.

6 IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020 RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

II. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2020. g.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2020. NASLONA STRANICA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2020. PRIHODI

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2020. RASHODI

II. IZMJENE I DOPUNE RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE GARČIN ZA 2020.GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRORAČUNA 2020 PROGRAM GRADNJE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRORAČUNA 2020 PROGRAM POBOLJŠANJA STANDARDA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 30.6.2020.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna OG 01.01.2020.-30.06.2020.

OPĆI DIO – Izvršenje

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2020 PRIHODI.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2020 RASHODI.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2020 KLASA 9.

ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

POLUGODIŠNJI OBRAČUN OSTVARENJE PO POZICIJAMA

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2020. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OG ZA 2020. god. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

PRIHODI-OPĆI DIO

RASHODI-OPĆI DIO

RASHODI-POSEBNI DIO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRORAČUNA 2020 PROGRAM GRADNJE.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRORAČUNA 2020 PROGRAM POBOLJŠANJA STANDARDA

Proračun Općine Garčin za 2020. godinu

Opći dio – PRIHODI

Opći dio – RASHODI

RASHODI – programska klasifikacija

Posebni dio – RASHODI

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020.
Odluka o usvajanju Proračuna Općine Garčin za 2020. godinu
Program gradnje – 2020
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020.
Program poboljšanja standarda 2020.
Plan razvojnih programa Općine Garčin 2020

Prijedlog proračuna za 2020. godinu

Prijedlog proračuna 2020 OPĆI DIO – PRIHODI
Prijedlog proračuna 2020 OPĆI DIO – RASHODI
Prijedlog proračuna 2020 POSEBNI DIO – RASHODI
Prijedlog proračuna 2020 VODIČ ZA GRAĐANE
Nacrt Prijedloga – 2020. god.

Skip to content