Proračun za 2021. godinu.

Vezani dokumenti

Proračun za 2020. godinu.

Godišnje ostvarenje proračuna za 2020. godinu Općine Garčin 9 RASHODI POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 8 IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 4 IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020

Proračun za 2019. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 2019. OPĆI DIO – IzvršenjeOPĆI DIO – RASHODI – EKON. KLAS.OPĆI DIO – RASHODI – FUNKC. KLAS.OPĆI DIO – RASHODI

Proračun za 2018. godinu

Godišnje ostvarenje proračuna za 2018. godinu Općine Garčin 01 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.18-31.12.1802 OPĆI DIO – Izvršenje03 PRIHODI – ekonom. klasif.04 RASHODI –

Proračun 2017. godina

Godišnji izvještaji o izvršenju proračuna 1.1.2017. – 31.12.2017. godine 1 – Godišnji izvještaj 01.01.-31.12.172 – OPĆI DIO – PRIHODI – EKONOM. KLASIFIK.3 – OPĆI DIO

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2021. g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 30.06.2021.

Proračun Općine Garčin za 2021.godinu

Odluka o usvajanju Proračuna Općine Garčin za 2021. godinu

PRORAČUNA OPĆINE GARČIN 2021.G,S PROJEKCIJAMA 2022. I 2023.G.-PRIHODI

PRORAČUN OPĆINE GARČIN 2021. G, S PROJEKCIJAMA 2022. I 2023. G.- RASHODI

PRORAČUN OPĆINE GARČIN ZA 2021.G.S PROJEKCIJAMA 2022. I 2023. G. – RAČUN FINANCIRANJA

Odluka o usvajanju PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE GARČIN ZA 2021.G., S PROJEKCIJAMA 2022. I 2023. G.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE GARČIN ZA 2021.G., S PROJEKCIJAMA 2022. I 2023. G.

PRORAČUN OPĆINE GARČIN ZA 2021.-PRIHODI-POSEBNI DIO

PRORAČUN OPĆINE GARČIN ZA 2021.GODINU S POJEKCIJAMA 2022. I 2023. GODINA – RASHODI

Odluka o izvršavanju proračuna za 2021.

Program poboljšanja standarda 2021.

Program gradnje – 2021

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021.

Prijedlog proračuna za 2021. godinu

Prijedlog Proračuna za 2021. g.

VODIČ ZA GRAĐANE

Skip to content