Registar komunalne infrastrukture

Vezani dokumenti

Registar ugovora 2020. godina.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2020.g. RPT_Ugovor – 2020. Registar ostalih ugovora koje je sklopila Općina Garčin u 2020.g. Registar

Registar ugovora 2019. godina.

Registar sklopljenih ugovora Registar ostalih ugovora koje je sklopila Općina Garčin u 2019.g. Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2019.g.

Registar ugovora 2016. godina.

Registar sklopljenih ugovora Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. g. Registar ostalih ugovora koje je sklopila Općina Garčin u 2016.

Registar ugovora 2015. godina.

Registar sklopljenih ugovora Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2015. g. Pregled ostalih ugovora koje je sklopila Općina Garčin u 2015.


Općina Garčin ustrojila je Registar komunalne infrastrukture koju čine:

  1. Nerazvrstane ceste
  2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
  3. Javna parkirališta
  4. Javne garaže
  5. Javne zelene površine
  6. Građevine i uređaji javne namjene
  7. Javna rasvjeta
  8. Groblja i krematoriji na grobljima
  9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza
  10. Cjenik radova – Runolist, 2016. godina

Registar komunalne infrastrukture sadržava: naziv i vrstu infrastrukture, podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se komunalna infrastruktura nalazi, podatak o vlasništvu komunalne infrastrukture i osobi koja njome upravlja i podatke o zatraženim i izdanim dozvolama za uređenje, građenje i uporabu komunalne infrastrukture, radnjama poduzetim u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa i statusa komunalne infrastrukture i aktima s tim u vezi.

Registar nekretnina Općine Garčin po naseljima

Bicko Selo

Garčin

Vrhovina

Zadubravlje

Sapci

Selna

Trnjani (1)

Klokočevik

Skip to content