Službeno glasilo Općine Garčin, broj 4-2021

Vezani dokumenti

Službeno glasilo Općine Garčin, broj 7-2021

Službeno glasilo Općine Garčin broj 7-2021, 23.07.2021. Prilozi Službenom glasilu br.7 8 99 Odluka o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Latica Garčin

Službeno glasilo Općine Garčin, broj 6-2021

Službeno glasilo Općine Garčin 6-2021, 16.04.2021. Prilozi Službenom glasilu br.6 Godišnji Plan unapređenja zaštite od požara 2021 Godišnji program – korištenje prihoda od zakupa i

Službeno glasilo Općine Garčin, broj 3-2021

Službeno glasilo Općine Garčin broj 3-2021, 19.02.2021. Prilozi Službenom glasilu br. 3 PPUO Garcin_IV ID_Odluka (1) Odluka o pokretanju postupka davanja koncesije za odvoz komunalnog

Službeno glasilo Općine Garčin 4-21, 19.03.2021.

Prilozi Službenom glasilu br. 4

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup zemlje u vlasništvu RH na području Općine Garčin – do 10 godina

Poslovnik o radu OV Općine Garčin, 18.03.2021.

Statut Općine Garčin 2021.

Skip to content