Općinsko vijeće

Predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine. Općinsko vijeće Općine Garčin ima 14 članova. Rad i djelovanje Općinskog vijeća Garčin i radnih tijela Vijeća uređuju se Poslovnikom Vijeća općine.

 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA

 1. MATO JERKOVIĆ, Zadubravlje, Blok B 24, 35211 Trnjani
 2. BLAŽENKA TRABALKO, Garčin, Kralja Tomislava 47, 35212 Garčin
 3. SLAVKO JURINJAK, Trnjani, Sv. Marka 76, 35211 Trnjani
 4. ŽELJKO ŠIMIĆ, Klokočevik, Bana Jelačića 18, 35211 Trnjani
 5. IVICA LACKOVIĆ, Bicko Selo, Stjepana Radića 71, 35212 Garčin
 6. JOSIP DUBAC, Vrhovina, Kardinala Alojzija Stepinca 50, 35211 Trnjani
 7. ŽELJKO NORAC, Selna, Ulica Hrvatskih branitelja 2, 35212 Garčin
 8. TOMISLAV VIDAKOVIĆ, Zadubravlje, Slavonska ulica 91, 35211 Trnjani
 9. GORAN GARAČIĆ, Klokočevik, Kralja Tomislava 14A, 35211 Trnjani
 10. SANJA FARKAŠ, Zadubravlje, Slavonska ulica 98B, 35211 Trnjani
 11. MATEA MARUNICA, Garčin, Ulica Kralja Tomislava 148, 35212 Garčin
 12. ANTONIJA KODŽOMAN BAŠIĆ, Garčin, Ulica Kralja Tomislava 11, 35212 Garčin
 13. VLADO JAGNJIĆ, Zadubravlje, Blok B1, 35211 Trnjani

 

ETIČKI KODEKS

Odluka o imenovanju Povjerenika_za_etiku_-_duznosnici

Etički-kodeks-dužnosnici

 

SUDJELOVANJE NA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA

Tijela javne vlasti su dužna osigurati javnost rada na način da javnost informiraju o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu, imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:

 • da svoj dolazak najave osobno, telefonom, faxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Garčin najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;
 • ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
 • pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema redoslijedu prijavljivanja;
 • osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 8 sati prije početka sjednice.

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.

Skip to content