Članovi Općinskog vijeća (saziv 2017. godine)

1. MATO JERKOVIĆ, Zadubravlje, Blok B 24, 35211 Trnjani
2. BLAŽENKA TRABALKO, Garčin, Kralja Tomislava 47, 35212 Garčin
3. ŽELJKO ŠIMIĆ, Klokočevik, Bana Jelačića 18, 35211 Trnjani
4. SLAVKO JURINJAK, Trnjani, Sv. Marka 76, 35211 Trnjani
5. IVICA LACKOVIĆ, Bicko Selo, Stjepana Radića 71, 35212 Garčin
6. IVAN HRADOVI, Sapci, Sapci 130, 35211 Donji Andrijevci
7. SUZANA ŠIMIĆ, Selna, Sv. Antuna Padovanskog 117, 35212 Garčin
8. JOSIP DUBAC, Vrhovina, Kardinala Alojzija Stepinca 50, 35211 Trnjani
9. DANIJELA ERIĆ, Garčin, Kralja Tomislava 146, 35212 Garčin
10. ADELA ŠVAGANOVIĆ, Zadubravlje, Slavonska 126, 35211 Trnjani
11. ZDRAVKO DRAŽIĆ, Selna, Sv. Antuna Padovanskog 19, 35212 Garčin
12.MARKO BARIĆ, Sapci, Sapci 64, 35211 Donji Andrijevci
13. VLADO JAGNJIĆ, Zadubravlje, Blok B 1, 35211 Trnjani
14. ALEN ŠTEFANČIĆ, Bicko Selo, Stjepana Radića 104, 35212 Garčin