Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Garčin

Obveza izrade procjene rizika od velikih nesreća regulirana člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.), a izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća koje donose izvršna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave. Procjena rizika za područje Općine Garčin ( u daljnjem tekstu: Procjena rizika) izrađena je sukladno Smjernicama …

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Garčin Read More »

Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Općine Garčin

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 001 – BIRAČKO MJESTO BROJ 1. TRNJANI – OSNOVNA ŠKOLA TRNJANI, TRNJANI imenuju se: 1. IVICA LOVRIĆ – za predsjednika 2. JOSIP VELIKANOVIĆ – za potpredsjednika 3. MAJA ANĐELIĆ – za članicu 4. IVO PARADŽIK – za člana 5. SLAVKO JURINJAK – za člana 6. ZVONKO HORVAT …

Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Općine Garčin Read More »

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 03. travnja 2019.god. (srijeda) u 19,00_sati Sjednica će se održati u prostorijama općine Garčin, a predložen je slijedeći DNEVNI RED – Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća 1. Izvješće načelnika za period od 6-12 mjeseca 2018.g. 2. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, …

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja

I. KORISNICI PROGRAMA Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin su mladi. Mladom osobom u smislu ovog Javnog poziva i Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da: a) podnositelj nije navršio 40 godina života prije nego …

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja Read More »

Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 28. veljače 2019.god. (četvrtak) u 18,00_sati Sjednica će se održati u prostorijama općine Garčin, a predložen je slijedeći DNEVNI RED – Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća 1. Vijećnička pitanja 2. Izbor novog člana Mandatne komisije 3. Izvješće Mandatne komisije o verifikaciji mandata …

Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Oglas za prijem u radni odnos na projekt “OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne”

LAG „Slavonska Ravnica“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje raspisuje Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307. – RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU Trajanje radnog odnosa: 23 (dvadeset i tri) mjeseca. Broj radnica koji …

Oglas za prijem u radni odnos na projekt “OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne” Read More »

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 24. siječnja 2019.god. (četvrtak) u 18,00_sati. Sjednica će se održati u prostorijama općine Garčin, a predložen je slijedeći DNEVNI RED   – Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća 1. Vijećnička pitanja 2. Prijedlog i donošenje odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja …

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019.

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 48. Statuta Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 2/18, 9/18, 13/18 – pročišćeni tekst) Načelnik …

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. Read More »

Rezultati pismenog testiranja – referent komunalni redar i viši referent za financije

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referent-komunalnog redara i višeg referenta za financije na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin dana 02.01.2019. godine objavljuje rezultate pisanog Na pisanom testiranju održanom dana 21.12.2018. godine u 12:00 sati kandidati za radno mjesto referent-komunalni redar su postigli sljedeće rezultate: Rezultati pismenog dijela za referent …

Rezultati pismenog testiranja – referent komunalni redar i viši referent za financije Read More »

Poziv na dostavu ponuda za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Garčin

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Garčin – KLASA: 022-01/18-01/57, URBROJ: 2178/06-03-18-1 od 4. lipnja 2018. i Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave – KLASA: 302-02/18-01/1, URBROJ: 2178/06-03-18-1 od 25. rujna 2018., Općina Garčin objavljuje POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za izradu Strateškog razvojnog programa Općine  za razdoblje 2019. do 2023. …

Poziv na dostavu ponuda za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Garčin Read More »