Poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju proračuna Općine Garčin za 2019. godinu

Poštovani stanovnici Općine Garčin, Pozivam Vas da sudjelujete u kreiranju Proračuna Općine Garčin za 2019. godinu. Proračun je temeljni financijski akt Općine kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu financijsku godinu. Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane u Općini Garčin te koje radove smatrate važnima za daljnji razvoj Općine. …

Poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju proračuna Općine Garčin za 2019. godinu Read More »

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta k.č.br. 857/, k.o. Vrhovina

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin. Predmetna nekretnina je k.č.br. 857/1 u k.o. Vrhovina, livada, površine 8869 m2 (0,8869 ha), tržišna cijena iznosi 9.401,14 kuna.   PRILOZI Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta – dopis Ministarstva poljoprivrede  

Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13 i 73/17) i članka 48. Statuta Općine Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 02/18, 9/13 i 13/18 – pročišćeni tekst), načelnik Općine Garčin dana 2. listopada 2018. godine daje na uvid NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE GARČIN Nacrt plana gospodarenja otpadom objavljuje …

Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin Read More »

Natječaj za radno mjesto – pomoćni radnik (Bovis d.o.o.)

Tvrtka Bovis d.o.o. Ivankovo ima stalnu potrebu za radnom snagom te imaju otvoren natječaj za radno mjesto Pomoćni radnik – Trnava. OPIS POSLOVA: Građevinsko održavanje i obnova objekata Pomoć pri izvođenju zidarskih, bravarskih i drugih poslova održavanja Utovar i istovar materijala i alata na lokacijama POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE: NKV, KV Vozačka dozvola B kategorije …

Natječaj za radno mjesto – pomoćni radnik (Bovis d.o.o.) Read More »

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 11. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 25. rujna 2018.god. (utorak) u 19,00_sati. Sjednica će se održati u prostorijama Općine Garčin, a predložen je slijedeći DNEVNI RED Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Vijećnička pitanja Prijedlog i usvajanje polugodišnjeg izvještaja proračuna Općine Garčin za razdoblje od 1.1.2018. do 30.06.2018. Izvješće načelnika o …

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Zapisnik povjerenstva i izvješće o provedenom postupku

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 72/2018 od 8. kolovoza 2018. godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin, na radno mjesto – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj/ica sastavilo je zapisnik za provedbu natječaja. Zapisnik povjerenstva   Na temelju članka 23. Zakona o službenicima …

Zapisnik povjerenstva i izvješće o provedenom postupku Read More »

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2018./2019. pedagošku godinu

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje javni poziv za upis djece u: Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2012. god. do 31.03.2013. godine Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u …

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2018./2019. pedagošku godinu Read More »

Rezultati pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu pročelnika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin dana 29.08.2018. godine objavljuje REZULTATE PISANOG TESTIRANJA   Na pisanom testiranju održanom dana 28.08.2018. godine u 12:00 sati kandidati su postigli sljedeće rezultate: Sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj …

Rezultati pisanog testiranja Read More »

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. stavak 1 i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u daljnjem tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu pročelnika u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)   I. …

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti Read More »

Poziv na dostavu ponude za rekonstrukciju pješačkih staza

Naručitelj Općina Garčin, Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin, OIB: 71476380427, za predmet nabave Rekonstrukcija pješačkih staza – I. faza: Ulica Stjepana Radića i Ulica Sv. Ivana u Bickom Selu, Malica u Zadubravlju i Ulica kralja Tomislava u Trnjanima, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima u prilogu ove objave.   PRILOZI …

Poziv na dostavu ponude za rekonstrukciju pješačkih staza Read More »